Auktoriserad-VVS installatör

Auktoriserad-VVS installatör

Sedan 2013 är vi med i branschorganisationen Säker Vatten, där man som anslutet företag följer branschens byggregler och normer.

https://www.sakervatten.se/company/501003/montana-group-ab

För att företag ska kunna bli auktoriserat krävs att företaget/filialen/bi-firman har:

  • Åtagande som auktoriserat VVS-företag (tresidigt formulär från Säker Vatten AB)
  • Ett registrerat konto hos NEXUS eller HantverksID för att beställa branschlegitimationer. För att registrera konto, besök www.nexusid06.se eller www.hantverksid.se
  • Ansvarsförsäkring (kopia på gällande försäkringsbrev som visar en ansvarsdel på minst 10 miljoner kronor)
  • Registreringsbevis (kopia från bolagsverket högst ett år gammalt)
  • Lista på anställda (formulär från Säker Vatten AB)
  • VVS-montör/arbetsledare med VVS-certifikat (samt giltig utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag med minst 6 månader giltighetstid kvar)
  • 50% av företagets vvs installatörer ska ha en godkänd kurs i Säker Vatten
  • Anställd person med utbildning i Byggregler och Normer för VVS-företag, BBR/PBL, utbildningen ska vara utförd 2011 eller senare.
  • Auktorisationen kontrolleras och utfärdas av Säker Vatten AB. Auktorisationen gäller tills vidare, men upphör om företaget/filialen vid något tillfälle ej uppfyller ovanstående krav. Kontroller genomförs kontinuerligt på att kraven uppfylls.